OUR TEAM

Tadeusz Cisek
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
PREZES
nr upr. 06/93
kontakt: t.cisek@protect.pl
tel. 602 213 712
Lesław Dec
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
nr upr. 325/95
kontakt: l.dec@protect.pl
tel. 602 213 714
Henryk Łoza
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
nr upr. 410/2000
kontakt: h.loza@protect.pl
tel. 601 094 922
Marcin Cisek
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
nr upr. 507/2009
kontakt: m.cisek@protect.pl
tel. 602 648 889
Łukasz Bałaga
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
nr upr. 576/2013
kontakt: l.balaga@protect.pl
tel. 664 033 160
Jakub Okólski
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
nr upr. 582/2013
kontakt: j.okolski@protect.pl
tel. 664 033 151
Paweł Szlachta
konsultant w zakresie automatyki pożarniczej i scenariuszy pożaru
kontakt: p.szlachta@protect.pl
tel. 502 920 063
Grzegorz Cisek
inżynier pożarnictwa
nr dypl. 5620
kontakt: g.cisek@protect.pl
tel. 608 656 998
Aldona Markiewicz – Pardo
inżynier budownictwa, inżynier bezpieczeństwa pożarowego
kontakt: a.pardo@protect.pl
tel. 664 033 154
Bartosz Bieniasz
inżynier bezpieczeństwa pożarowego
kontakt: b.bieniasz@protect.pl
tel. 664 033 148
Tomasz Cisek
INŻYNIER POŻARNICTWA
kontakt: tomasz.cisek@protect.pl
tel. 691 241 614
Monika Cisek-Relewicz
kierownik biura
kontakt:m.relewicz@protect.pl
tel. 692 467 390
Alicja Berner
inżynier
kontakt: a.berner@protect.pl
tel. 728 401 915
Jadwiga Gościej
pracownik socjalno- administracyjny
kontakt: j.gosciej@protect.pl
tel. 664 033 145
Marta Wróbel
asystentka Zarządu
kontakt: m.wrobel@protect.pl
tel. 664 033 146